Du er her: Forsiden Prosjekter Grefsen skole

Grefsen skole


Grefsen skole er en barneskole for 1.-7. trinn. Fem av de ti eksisterende byggene er oppført på Byantikvarens «gule liste» og er bevart. Øvrige bygg er revet til fordel for et nytt og moderne bygg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Drammen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: Ca. 20 daa
Kostnad inkl mva: Rambøll Norge AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne M. Sørsdal MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helene Sørlie, Konstantin Valev Valev, begge MNLA
Entreprenør: AF Gruppen
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Prosjektet har vært utfordrende og spennende på grunn av den store høydeforskjellen på tomta. Universell utforming har vært i fokus. Uteområdene er delt opp i flere nivåer med forskjellige funksjoner og opplevelser. Den ytre skolegården består av arealer med apparatlek, klatrevegg, et større amfi for uteundervisning og sosiale samlinger, ballbane, samt roligere områder med benker under store lønnetrær. Den indre skolegården er omkranset av bygg. Her finnes arealer for lek på harde flater med et tuntre i sentrum. Et amfi strekker seg innefra gjennom glassfasaden og fortsetter utendørs. Her finner man også tre store verneverdige trær som er bevart. «Trollskogen» ligger i den vestre delen av skolegården, med bevarte trær og busker, stubber, trestammer, steiner og lekeskulpturer. Skolehagen sørøst for skolen skal benyttes som uteklasserom for elevene. Her er det prosjektert dyrkningsfelt, bærbusker og frukttrær.

 

Foto:Rambøll Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape