Du er her: Forsiden Prosjekter Gullhella omsorgsboliger

Gullhella omsorgsboliger


Prosjektet er utarbeidet i forbindelse med utvidelse av eksisterende Gullhella sykehjem både når det gjelder funksjoner og areal.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Asker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Asker kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013-2015
Prosjektperiode: 2012-2013
Areal/Størrelse: 12,7 daa
Kostnad inkl mva: 140 mill. kr (eks. mva.)
Prosjektansvarlig: Roar Jørgensen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Astrid Skalleberg og Aud Jorunn Karlsen Hovda, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS
Entreprenør: Veidekke ASA
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Priser i konkurranser: Nominert til Årets bygg 2015 (Byggenæringens Landsforbund BNL)

Tilpasning mellom nytt og eksisterende bygg, med felles atkomst og prosjektering av nye uteområder har stått sentralt. Det er lagt vekt på å øke livskvaliteten til brukerne, både beboere, ansatte og besøkende. I prosjekteringen er det lagt vekt på universell utforming med opparbeiding av gangstier og utstrakt bruk av vegetasjon, samt vannelementer. Bruk av vegetasjon, både ny og eksisterende, har vært viktig for å gi et lett lesbart og frodig anlegg, der det er enkelt å skille de ulike områdene fra hverandre og framheve eksisterende stedlige kvaliteter. Prosjektet inkluderer to atrier hvorav ett er særlig tilpasset demente, i tillegg til en felles parkdel tilrettelagt med sitteplasser og stier.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Norconsult AS. Det er brukt vegetasjon for å skape naturlige grenser slik at de demente ikke forviller seg ut av sykehjemmet. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape