Du er her: Forsiden Prosjekter Gulskogen Nord KDP – transformasjon til blågrønn bydel

Gulskogen Nord KDP – transformasjon til blågrønn bydel


Kommunedelplanen for Gulskogen nord omfatter et område på 720 daa vest for Drammen sentrum. Gulskogen er mest kjent for et eldre gårdsmiljø, jernbaneanlegg, industri, kjøpesenter og fotball. Deler av området er i dag flomutsatt både fra Drammenselva og sidevassdrag.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Ås, Asplan Viak AS, Sandvika, Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Drammen, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune
Prosjektperiode: 2015–
Areal/Størrelse: 720 daa
Prosjektansvarlig: Aasne Haug
Ansvarlig landskapsarkitekt: Rune Skeie, landskapsarkitekt, planlegger og BREEAM-økolog.
Rådgivere/konsulenter: Gislunn Halfdanardottir, Giambattista Zaccariotto, Håkon Ellingsen og Kim Haukeland Paus

En tverrfaglig gruppe bestående av landskapsarkitekter, arkitekter, biologer og ingeniører har sammen med Drammen kommune utarbeidet et planprogram, som legger føringer for at Gulskogen nord skal utvikles som en bærekraftig bydel, på landskapets og vannets premisser. Klimatilpasning, naturmangfold, klimagassreduksjon, grønn mobilitet, gode nærområder og funksjonsmiks er sentrale tema når den nye bydelen planlegges.

Innenfor planområdet skal over 5000 nye drammensere bosettes og Gulskogen stasjon skal utvikles som et moderne kollektivknutepunkt med hyppige avganger. Gående og syklende prioriteres, og det skal sikres nye forbindelser på tvers av jernbanelinjen og Drammenselva.

Langs den 1900 meter lange elvebredden legges det føringer for en folkepark som viderefører Drammens tradisjon med blågrønn byutvikling. Det legges til rette for blant annet idrett, friluftsliv og rekreasjon. Parken vil være robust ovenfor framtidige klimaendringer. 

 

Drammen municipality is developing the former industrial area Gulskogen, into a sustainable neighbourhood for some 5000 new inhabitants. Transport hub, climate adaptation, green mobility, multifunctional parks and accessible public areas are the central themes for the development of this sustainable new neighborhood.

Foto: Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape