Du er her: Forsiden Prosjekter Gyllenborg skole

Gyllenborg skole


Gyllenborg skole ligger i Tromsø sentrum. Steinbygningen ble ferdigstilt i 1921 og er den eldste barneskolen i Tromsø. Skolen har ca. 300 elever.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Tromsø
Oppdragsgiver/Byggherre: Tromsø kommue
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014
Areal/Størrelse: 4000 m2
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Jeanette Austad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jeanette Austad MNLA og Elisabeth Pettersen MNLA
Rådgivere/konsulenter: AKB Lighting v/Kåre Høyem
Samarbeidspartnere: Katrine Holm og Håkon Gjertsen i Tromsø kommune

Store deler av skolens uteområde er omgitt av trafikkerte arealer. Solforholdene er gode, og tomta ligger forholdsvis godt skjermet mot vær og vind. Vinterstid ryddes deler av området for snø, og det er satt av plass til snølagring inne på området. Med byggetrinn 2 vil skolen få et robust uteområde, med gode møteplasser og variert lek hele året. Anlegget skal også fungere som nærmiljøanlegg utenom skoletid.

Amfiet tar opp høydeforskjellene i uterommet. Konstruksjonen gir rom for hvile, samvær og lek. Skolens forplass steinlegges. «Lav» og rolig lek er planlagt nærmest skolen.

På nivået som ligger høyere opp finnes klatrenett, fugleredehuske, en liten flate til frileik, bølgende gummidekke og sandleik. Trær og busker gir en grønn innramming av uteområdet. Vegetasjonen reduserer svevestøv og støy inne i skolegården.

Belysningen er integrert i amfiet, og vil bli et spennende og effektfullt innslag i mørketida.

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape