Du er her: Forsiden Prosjekter Haga Golfbane, Bærum

Haga Golfbane, Bærum


Golfbanen ligger på tidligere dyrket mark mellom byggesonen og marka i Bærum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Byggeår/Ferdigstilt: 2000-2003
Areal/Størrelse: Tiltaksareal ca. 1200 daa.
Kostnad inkl mva: Golfanlegg eks. klubbhus ca. 70 mill. kr.
Entreprenør: Golf & Trädgård AB, Topaas og Haug AS for kryss og parkeringsplass
Arkitekt: Henrik J. Jacobsen (Golfbane). Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb (Klubbhus). Mellbye arkitekter AS (Utslagsbygg på drivingrange).
Intensjonen med regulerings- og prosjekteringsarbeidet var å innpasse golfbaneanlegget i natur- og kulturlandskapet på en god måte og samtidig ivareta kravene til en golfbane av høy kvalitet.

Golfanlegget består av:
. 27- hulls mesterskapsbane
. 9 hulls korthullsbane
. Drivingrange med 80 utslagsplasser under tak
. Klubbhus
. Treningssenter
. Parkeringsplasser for 250 biler
. Tur- og ridestier
. Dammer og bekkeløp

Landskapsarkitekten har stått for utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for golfbaneanlegget og vært ansvarlig for all kontakt mot offentlige myndigheter i regulerings- og utredningsprosessen.

I byggefasen har landskapsarkitekten stått for tilpassing av anlegget til omgivelsene i nært samarbeid med golfbanearkitekt, utarbeidet illustrasjonsplaner og landskapsplaner for golfbaneanlegget, og vært ansvarlig for prosjektering og nødvendige søknader.
Foto:Stein Henningsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape