Du er her: Forsiden Prosjekter Halden fengsel

Halden fengsel


Asplan Viak AS vant i 2002 prosjektkonkurransen om Halden fengsel. Prosjektets hovedgrep bygger på motsetningene hardt og mykt. Det harde representerer soningen og frihetsberøvelsen; det myke rehabilitering.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Halden, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg pva. Justisdepartementet
Byggeår/Ferdigstilt: Juni 2007 / Oktober 2009
Prosjektperiode: 2002-2007
Areal/Størrelse: 308 daa tomt, 27 500 m2 brutto bygningsareal
Kostnad inkl mva: 1,31 mrd. kr.
Prosjektansvarlig: Statsbygg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Anna Wathne MNLA
Anleggsgartner: Lindhaugen AS og Calluna Grøntanlegg AS
Underleverandører: Bravida, Skansen Consult AS
Kunstner: Dolk
Arkitekt: HLM Arkitektur AS, Erik Møller Arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Asplan Viak utviklet konseptet og vant sammen med arkitektene prosjektkonkurransen for Halden fengsel
Prosjektgruppe: Asplan Viak AS (LARK/VEI), AL Høyer Skien AS (RIB/PGL), HML Arkitektur AS (ARK), Erik Møller Arkitekter AS (ARK), Malnes og Endresen AS (RIE), Erichsen og Horgen AS (RIV), Ingeniør Per Rasmussen AS, OPAK AS, Magne Pedersen AS, Beate Ellingsen AS. T-2PAte
Priser i konkurranser: 1. premie i prosjektkonkurransen for Halden fengsel (2002)

Man har ønsket å ta vare på og integrere det opprinnelige landskapet i fengsels-anlegget. Terrengformer og naturgitte kvaliteter danner derfor grunnlag for utformingen av uteanlegget. Boenhetene ligger i de mest kuperte delene av den skogkledte tomta. Administrasjons-og velferdsbyggene er plassert på tomtas flatere partier. Mellom byggene er eksisterende terreng og trær bevart i størst mulig grad. Det er lagt vekt på å bruke stedegne og naturlike materialer i så vel bygg som uteanlegg. Ballbane, brettspill, grillsted, fruktlund og kjøkkenhage skal bidra til aktivitet for innsatte og ansatte. Naturen og det bearbeidede landskapet skal være en viktig del av det daglige livet i fengselet.

Foto:Anna Wathne MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape