Du er her: Forsiden Prosjekter Håsteinarparken

Håsteinarparken


Damsgårdbekken er gjenåpnet og Håsteinarparken er opparbeidet. Parken fikk vannbransjeprisen for Vestlandet i 2014 for sin bruk av overvann i bybildet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Grønn etat v/Svein Petter R. Kveim og VA-etaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: 950 m2
Kostnad inkl mva: 16 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Myklestad MNLA, Nina Dybwad, Anne K. Irgens MNLA
Anleggsgartner: Bergen Bydrift AS
Priser i konkurranser: Vannbransjeprisen for Vestlandet 2014
Annet: Lysdesigner Roar Sande

Det er bygd dammer; en stor betongdam nederst i parken som også fungerer som vannrensedam, og mindre, steinsatte dammer øverst i parken. Ved nederste dam er det bygd en trebrygge for soling og opphold. Vannet renner fra øverste dam ned til den nederste via vannrenner og bekkefar i betong og naturstein. Betongvannrennene er spesialdesignet og bygd opp slik at det skapes små fossefall mellom dem. Også mellom dammene i naturstein skaper avsatser små kaskader. Bekkens utforming med vannfall og dammer gir liv og lyd.

Laksevåg kulturhistoriske museum ligger i parken. Originale vaskesteiner er plassert tilbake i dammene for å gjenskape vaskeplassene i Damsgårdsbekken. Et slippspill – en innretning for å heise båter opp på slippen – har fått effektbelysning og et integrert vannspeil. Det er bygget nye gangveger i grus og en trebro i eik for å binde sammen park og museum. De eksisterende flotte trærne i parken er tatt vare på, vegetasjonen er ellers gress og bøkehekker. Det er tilstrebet en mest mulig universell utforming av parken.

 

Foto:Katrine Myklestad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape