Du er her: Forsiden Prosjekter Hatlane skole og idrettshall

Hatlane skole og idrettshall


Prosjektering av Hatlane skole og idrettshall ble vunnet i en plan- og designkonkurranse sammen med Reinertsen AS.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Ålesund, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Ålesund kommunale eiendom KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 20 daa
Kostnad inkl mva: 24 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Morten Sloth-Fjordside
Ansvarlig landskapsarkitekt: Stanley Szwalek MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Julie W. Bjørkhaug, Randi Marie Vevelstad
Entreprenør: HENT AS
Arkitekt: tegn_3 AS
Samarbeidspartnere: Reinertsen AS
Prosjektgruppe: Reinertsen AS
Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurranse med Reinertsen AS

Planen for skolegården er inndelt i tre soner: Leke- og oppholdsplass for 1–4 trinn, leke- og oppholdsplass for baseelever og leke- og oppholdsplass for 5–7 trinn. De forskjellige områdene er adskilt av nivåforskjeller i terrenget.

Landskapsplanen er gjennomført ut i fra tomtens eksisterende kvaliteter. Det går et karakteristisk landskapsdrag diagonalt gjennom tomta, fra det øvre hjørnet i nordøst til det nedre hjørnet i sørvest. Tomten har flott utsikt utover fjorden og Sunnmørsalpene, dette er vektlagt i utforming og orientering av bygget. Utearealene har mange konstruksjoner og lekeapparater tilpasset de ulike trinnene. Integrert i planen er et overbygget amfi, flerbruksbaner, frisbeegolf, bølgelandskap, buldresteiner og vannlek for å nevne noe. Et skogsområde er beholdt for fri lek, og personalet har et eget uteareal.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape