Du er her: Forsiden Prosjekter Haugesund indre kai

Haugesund indre kai


Haugesund indre kai har, som mange andre norske byhavner, utviklet seg fra en nyttehavn til å bli en stadig mer brukt kulturarena.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Haugesund kommune, teknisk drift v/Odd Engen
Byggeår/Ferdigstilt: 2005 - etappe 1
Areal/Størrelse: ca 2.500 m²
Kostnad inkl mva: Ca 7 mill.
Rådgivere/konsulenter: RIV: Techmentor AS, RIE: KV Engineering AS
Anleggsgartner: Bjørns Hage & Anlegg AS
Som hovedarena for Sildajazzen og Filmfestivalen er den viktig som Haugesunds ansikt utad og som arena for folkeliv. Den er også en godt besøkt gjestehavn i sommerhalvåret. De siste årene har parkering tatt stadig mer plass på kaien utenom festivaltid. Landskapsarkitekten ønsket en mest mulig helhetlig og gjennomgående materialbruk uavhengig av nåværende og framtidig arealbruk, og valgte derfor storbrostein som det dominerende belegget, sammen med striper av granittheller i promenaden langs kaikanten og langs serveringstedene i husrekka. Møbelserien «Havn» er tegnet spesielt for dette prosjektet av Smedsvig Landskap og består av benker, lenestativer og vann- og strømuttak for småbåter.
Foto:Arne Smedsvig (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape