Du er her: Forsiden Prosjekter Haugsåsen aldershjem

Haugsåsen aldershjem


Haugsåsen aldershjem i Skien er ombygget og utvidet med en ny sykehjemsdel og tre dementavdelinger. Intensjonen bak ombyggingen var å gi deler av bygget et åpent og inkluderende uttrykk hvor beboere, pårørende og folk fra nærmiljøet kan møtes og sammen ta del i aktiviteter ute og inne.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Menstad, Skien
Oppdragsgiver/Byggherre: Skien kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Ansvarlig landskapsarkitekt: Nina Dybwad MNLA
Arkitekt: Perspektiv Arkitekter as
De nye boenhetene for demente har fått en skjermet plassering mot vest hvor furuskogen får krype helt inntil bygningskroppene og gir følelse av ro og ly. Hagene har et rikt utvalg av velkjente stauder, bær og frukttrær som beboerne kan kjenne igjen fra egne hager. Også annen materialbruk er forankret i lokale tradisjoner.
Foto:Nina Dybwad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape