Du er her: Forsiden Prosjekter Haukåsvassdraget

Haukåsvassdraget


Bergen kommune initierte prosjektet «Haukåsvassdraget - helhetlig plan for overvannshåndtering» våren 2005.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Åsane i Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
Areal/Størrelse: Nedbørsfelt Haukåsvassdraget
Rådgivere/konsulenter: COWI AS v/Asle Aasen og Svein Ole Åstebøl

I nedbørsfeltet til Haukåsvassdraget planlegges det boliger for 10.000 mennesker, områder for næring og industri og nye vegsystem. Dette gir utfordringer med hensyn til overvannshåndtering, flomhåndtering og forurensning. Kommunen ønsker å legge til rette for fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering basert på naturens egne prinsipper. Planen viser prinsipp for lokal overvannshåndtering som i størst mulig grad opprettholder den naturlige vannbalansen i området og som reduserer forurensningsutslippet. En grunnleggende forutsetning er at det ikke fremføres kommunale overvannsledninger, men at hovedvassdrag, bekker og sig bevares uberørt som framtidige overvannsmagasin og flomveier.

Foto:Merete Gunnes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape