Du er her: Forsiden Prosjekter Havneparken Sandnes indre havn

Havneparken Sandnes indre havn


Tverrfaglig prosjekt for utvikling av sentralt område i Sandnes by. Prosjektet er en del av Framtidens byer. Landskapsarkitektens bidrag har vært konkretisering av formgiving, materialbruk og aktiviteter i de ulike delene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Sandnes
Oppdragsgiver/Byggherre: Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS (SIAS)
Byggeår/Ferdigstilt: Byggetrinn 1, kai og promenade - planlagt bygget 2015
Prosjektperiode: Overordnet plan - 2012-2013
Areal/Størrelse: 35 daa I overordnet landskapsplan, (indre vågen) 4,3 daa
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/ Lasse Bjerved
Ansvarlig landskapsarkitekt: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Målfrid Takle Folkvord, Ida Helen Tørud, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak ved parkering, vei, vann og miljø.
Ide og initiativtaker: Sandnes kommune

Ulike uteområder er tydelig definert i dette nye byområdet som i hovedsak planlegges bilfritt:

  • En attraktiv kaifront med sport og aktiviteter, en promenade mot sør (solsiden) foran nye bygningsmessige landemerker.
  • To frodige og rekreative parker som også fungerer med fordrøyning og flomavvikling.
  • En gågate (Elvegata) med intensjon om nærhet, identitet og liv. Nordområdene med små hager og rom for lek langs kaia. - I tillegg et funksjonelt gateløp for bil og samferdsel.
Foto:Asplan Viak AS. Planområdet Sør (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape