Du er her: Forsiden Prosjekter Hinna Pluss boligområde

Hinna Pluss boligområde


Hinna Pluss ligger i Jåttåvågen like utenfor Stavanger. Området er definert som hovedutbyggingsområde i Stavanger kommune og skal ha høy boligtetthet. Anlegget ligger i vannkanten og har utsikt til fjord og fjell.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Sandnes
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Jåttåvågen, Stavanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Selvaag Bygg AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Prosjektperiode: 2006 - 2008
Areal/Størrelse: 3,7 daa
Kostnad inkl mva: ca 3,5 millioner kr. eks. mva
Prosjektansvarlig: Multiconsult AS - SST Landskap v/Siggeir Torpe MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS - SST Landskap v/Silje Aksnes MNLA
Anleggsgartner: NyGaard AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Boligene danner et sentralt torg med unik åpenhet mot sjøen og tilgang til sjøpromenaden via et større trappearrangement. Boligene er omkranset av grønne belter. Torget danner en sentral plass som også er tilrettelagt for lek. Målet har vært å skape et tiltalende område med innslag av vegetasjon og gress, som bryter med bruken av materiale som betong og cortenstål. Hele anlegget er etablert på betongdekker, noe som har skapt mange utfordringer.
Foto:Silje Aksnes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape