Du er her: Forsiden Prosjekter HIO, Høgskolen i Oslo

HIO, Høgskolen i Oslo


Prosjektet ble til etter en parallelloppdragskonkurranse iverksatt av Nora Eiendom AS. Sundt & Thomassen AS vant konkurransen basert på følgende hovedideer og intensjoner: Naturaspektet kontrasterer urbaniteten. Vi bygger et bilde av naturen som bryter inn i det urbane rom gjennom en sprekk i belegningen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Byggeår/Ferdigstilt: 1994 - 1998
Kostnad inkl mva: ca kr 9 mill. eks. mva.
Anleggsgartner: Tranby AS
I sprekken løper Bislettbekken, og det vokser trær, busker, urter og gress mellom store naturstein. Ved å gi naturaspektet en form som er frigjort fra bygningens rette linjer og flater, forsterkes opplevelsen av både bygninger og natur. Sprekken løper tilsynelatende tilfeldig gjennom byrommet, men er dog styrket av gang- og kjørebroene som ligger i midtaksen. Sprekken kan oppta nivåforskjeller og motta overflatevann fra beleggflater. Belegningen/gulvet i rommet fremstår som en rolig flate, imot fasadenes linjer, farger og uttrykk, slik at helhetsinntrykket blir pent og fattbart istedenfor kakofonisk og forvirrende. Ved innganger, trapper og dører, forfines belegningen til natursteinspartier, mens det sammenhengende gulv belegges av tonet betongbelegningsstein. Belegningen avvannes mot vannrenner som fører vannet til bekken.
Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape