Du er her: Forsiden Prosjekter Hokksund ungdomsskole

Hokksund ungdomsskole


Skolen er plassert på en noe trang tomt i urbane omgivelser. Bygget er plassert mot nordøst for å få et best mulig uteareal for elevene i sydvest. Det etableres en tredeling av tomta fra syd til nord:
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Hokksund, Øvre Eiker
Oppdragsgiver/Byggherre: Øvre Eiker kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 7,5 daa
Kostnad inkl mva: 8,3 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marit Reisegg Myklestad MNLA, Ann Kristin Viken Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA
Entreprenør: Trio entreprenør AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: L2 Arkitekter (bygg)
Priser i konkurranser: 1. premie
  • den grønne delen, dekket med kunst-gress, med ballplasser og aktiviteter i grønne omgivelser
  • forplassen med en sentral løper fra busstopp/drop-off, opp mot hovedinngangen og gjennom bygget
  • trafikkareal i nord.

Et tosidig sitteamfi i orange gummiasfalt gir mulighet for opphold og undervisning. Eksisterende vegetasjon er bevart i størst mulig grad. Utenom skoletid er arealet en attraktiv aktivitetspark for barn og ungdom i Hokksund.

Foto:Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape