Du er her: Forsiden Prosjekter Holmenkollveien og Hospitsveien (får ikke flytta!)

Holmenkollveien og Hospitsveien


Oslo kommune oppgraderte deler av Holmenkollveien og Hospitsveien til Ski-VM i 2011. Veiene fungerer som hovedvei og samlevei til rekreasjonsområder med aktiviteter av internasjonal, nasjonal og regional karakter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten (tidligere samferdselsetaten)
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Areal/Størrelse: 1300 m (sammenlagt lengde på veiene)
Kostnad inkl mva: Totalt ca. 70 mill. kr
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Gabriele Kozderka Røkenes, Synne Friberg og Hilda Øfsthus, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (oppdragsledelse)
Entreprenør: Martinsen og Duvholdt (Holmenkollveien), Østlandske vei og betong (Hospitsveien)
Underleverandører: Karmøy naturstein/Skude mur (Murleveranse/oppføring)

Veiene ble breddeutvidet med ensidig fortau, dette førte til lange strekk med støttemurer. Målet var å lage et helhetlig, solid og enkelt murkonsept som vil fremheve veiene på en vakker måte for fremtiden. Det ble brukt naturstein fra Karmøy på samtlige murer. Utrykket på murene er lik, men oppbyggingen forskjellig. Det er bygget rene natursteinsmurer og forblendingsmurer, samt murer som fungerer som kjøresterkt rekkverk og som fundament for støyskjermer. Det er utført tilpasninger til eksisterende avkjørsler for å forbedre stigning, sikt og utkjøring fra eiendommene.

Foto:Annette Larsen og Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape