Du er her: Forsiden Prosjekter Holtet stasjonsområde

Holtet stasjonsområde


Holtet stasjonsområde ligger på Nordstrand i Oslo kommune. Oppdragsgiver ønsker å utrede muligheter og betingelser for utvikling og salg av eiendom. På bakgrunn av dette er det utarbeidet detaljreguleringsplan for et av alternativene som ble utredet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Prosjektperiode: 2013-
Areal/Størrelse: Ca. 33 000 m2
Prosjektansvarlig: Pål Erik Olsen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristin Spradbrow Treloar
Arkitekt: tegn_3 AS ved Jeff Forbes

Eiendommen er plassert nær et knutepunkt for kollektivtrafikk, og oppdraget involverte plan for det offentlige rommet i tilknytning til stasjonsområdet. Det overordnede målet er å endre opplevelsen og inntrykket av Holtet, fra å være et område dominert av motorisert ferdsel til å bli et nytt lokalsenter. Holtet skal bli et sted med komfortable, trygge, sosiale, tilgjengelige og åpne offentlige rom, i sammenheng med relevante kommersielle og offentlige tilbud.

Samtidig er det et mål å øke sikkerheten for fotgjengere som krysser veien og trikkesporene. Bilistene bør føle seg som gjester – på vei gjennom et interessant sted, i stedet for å kjøre forbi så raskt som mulig. Planen foreslår en rekke tiltak for å nå disse målene: å utvide parken, å stramme opp krysset, å etablere en ny gate, å utnytte solen, å etablere et torg og å endre veien til en sosial gate.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape