Du er her: Forsiden Prosjekter Horten indre havn

Horten indre havn


Bydelen Indre havneby i Horten skal transformeres fra småindustri til boliger. Felles grønnstruktur og gater som skaper byliv er en sentral del av utviklingen og skal etableres tidlig.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Horten, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Horten kommune
Prosjektperiode: 2015-2016
Areal/Størrelse: Ca. 145 daa
Prosjektansvarlig: Inger Synnøve Elsness MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Synnøve Elsness MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne-Kari Hetterud MNLA, Simon K. Blix
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (VA og elektro)

Beliggenheten mot havnebassenget og kanalen mot Karljohansvern gjør vann til et viktig element. Prosjektet omfatter planer for Kystparken, Kanalparken og øvrige grøntdrag, samt plan for gatene, med overvannshåndtering og teknisk infrastruktur. Tilpasninger til trinnvis utvikling, eksisterende bebyggelse, lite naturlig fall og forurensning i grunnen har gjort oppgaven kompleks.

Parkene byr på opplevelser, lek og aktiviteter for byens befolkning i alle aldre: kyststi, steinsatt overgang mot sjøen med badetrapper og solplatåer, gangbrygge, ballaktiviteter, en pir ut i vannet spesielt beregnet på vannaktiviteter og bading, lekestasjoner med ulike temaer som bl.a. sanselek og vannlek, samlingsplasser med griller, pergola og møbler, hundeluftingsområde og lunder med blomstrende trær. Gatebruksplanen håndterer høyder og overvannsproblematikk for hele bydelen. Gatesnittet i hovedgata Heivei prioriterer myke trafikanter og deler kjøreareal og gangareal ved hjelp av en gjennomgående vannrenne i belegget.

 

Foto: Asplan Viak (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape