Du er her: Forsiden Prosjekter Høvik stasjon

Høvik stasjon


Norconsult har vært prosjektrådgiver for detalj- og byggeplan i oppdraget med ny togstasjon på Høvik i Bærum. Prosjektet inkluderer stasjonsområdet, omkringliggende vegnett og berørte private eiendommer. Prosjektet inneholder også rund­kjøring og bussholdeplass.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Bærum, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket og Statens vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2013-2015
Prosjektperiode: 2010-2015
Areal/Størrelse: 50 000 m2
Prosjektansvarlig: Lars Petter Nesvåg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hilda Øfsthus MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sigrid Urnes, Aud Jorunn Karlsen Hovda MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (reguleringsplan)
Entreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: Norconsult Arkitektur v/ Kate Holm. Arkitektfagansvarlig: Birger Heyerdahl AS
Samarbeidspartnere: Halvor Næss Belysningsdesigner AS
Priser i konkurranser: Vinner av Norsk Lyspris 2015
Annet: Foto: Tomasz Majewski

Det er prosjektert og bygd flere hundre meter med støyskjerming både langs jernbanen og langs E18. Før ombyggingen hadde Høvik stasjon to spor langs en midtstilt plattform med stasjonsbygg i vestre ende. Den nye stasjonen har fått 220 meter lange, sidestilte plattformer og 5 spor inklusive tre vende- og hensettingsspor. 

Det jernbanetekniske anlegget har vært krevende å plassere på et relativt avgrenset område.

Innfartsparkering er etablert på sørsiden av stasjonen med kiss and ride, venteplass for taxi og overbygd sykkelparkering. Det er også bygd en undergang som gir direkte adgang til plattform på nordsiden av sporene. Betongpreget er dempet ved bruk av spilehimling i tre, kunstig og naturlig belysning, og utsmykning på vegg. På plattformene er det bygd møbleringssoner i granitt med lehus, benker, belysning og skilt/informasjonsanlegg.

To trappe-/heishus i stål er koblet til eksisterende veibru. Trappehusene er godt synlige fra E18 og har en vevd stålduk som bidrar til at trappehuset skifter karakter over døgnet. På kveldstid framstår trappehusene som lysende prismer. Omlag 500 m2 tekniske bygg er integrert bak natursteinsmurer i anlegget. Taket over teknisk bygg danner en forplass for trappe-/heishuset som gir rom for sykkel­parkering og beplantning med trær.

Stasjonen er universelt utformet og skal gi reisende en positiv og trygg opplevelse. Snøsmelte­anlegget på plattformene er basert på jordvarme. Arkitektoniske detaljer og materialer gir oversiktlige og godt opplyste områder å ferdes i. Prosjektet er utviklet i tett dialog med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Bærum kommune. Det er lagt vekt på en helhetlig løsning med gjennomtenkt materialbruk og variert beplantning i form av busker, trær, klatreplanter og stauder.

Jernbaneverket har et overordnet mål om å utvikle gode kollektivknutepunkt. Opprustingen av Høvik stasjon til en tilgjengelig og attraktiv holdeplass med hyppige avganger skal føre til at flere velger å ta toget.

  

 

Foto: Tomasz Majewski. Høvik stasjon er vinner av Norges lyspris 2015. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape