Du er her: Forsiden Prosjekter Høvringen landskapsanalyse

Høvringen landskapsanalyse


Landskapsanalysen for Høvringen-området ble utarbeidet som innspill til kommunedelplanen for Ula-Dovre grense. Den skulle gi faglige argumenter for hvordan videre utvikling av området kunne skje på landskapets premisser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Høvringen ved Rondane, Oppland
Oppdragsgiver/Byggherre: Sel kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2006
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Therese Hagen, Hans Olav Haug Egge, begge MNLA

Analyseområdet besto av flere delområder. Det største området omfattet den tidligere setergrenda ved Høvringen som i dag også har hytter og reiselivsbedrifter. Områdene ligger inn mot villreinens leveområde og ny nasjonalparkgrense. I arbeidet var eksponering og synlighet viktige temaer. Vegetasjonsstruktur, kulturpåvirkning, stier, løyper og opplevelsesverdier for friluftsliv ble kartlagt. Det ble foreslått en grense for videre utbredelse av bebyggelsen, og fortettingspotensialet innenfor området ble beskrevet.

Foto:Ingfrid Lyngstad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape