Du er her: Forsiden Prosjekter Hundvåg gravlund

Hundvåg gravlund


Utvidelsen av Hundvåg gravlund i Stavanger skal skje i to trinn. Første byggetrinn stod ferdig i 2007 og består av 535 kistegraver og 242 urnegraver. Utvidelsen tar utgangspunkt i den eksisterende gravlunden og veisystemet i et forsøk på å skape en harmonisk helhet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Stavanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kirkelige fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: Byggetrinn 1: 2007, byggetrinn 2: 2015
Prosjektperiode: 2005-2007
Areal/Størrelse: 17 000 m2
Prosjektansvarlig: Eirik Stople, Stavanger kirkelige fellesråd
Ansvarlig landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS v/William Bull MNLA
Entreprenør: Nygaard AS
Priser i konkurranser: 1. premie i landskapsarkitektkonkurranse/Parallelle oppdrag
Gravlunden ligger i skjæringspunktet mellom åpent landbruksområde og tett bebyggelse. Mot nord plantes det en vegetasjonsskjerm som le mot nordavinden som er fremherskende i området. Sentralt i anlegget er det anlagt en navnet minnelund. En ytre ringmur av naturstein definerer minnelundens utstreking og langs en indre ringmur plasseres navneplatene. På en opphøyet terrengform i midten er det plantet en eik. Byggetrinn to starter i 2015.
Foto:Erik Bjerkelund (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape