Du er her: Forsiden Prosjekter Hydroparken Øvre Årdal

Hydroparken - Øvre Årdal


Et boligområde med 6 boligblokker ble omregulert til Spesialområde parkbelte i industriområde og vedtatt opparbeidet som park for allmennheten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA v/Terje Kalve MNLA, medarbeider Knut Hallgeir Wik MNLA
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Byggeår/Ferdigstilt: 1. etappe med terrengform og beplantning ferdigstilt 1999
Areal/Størrelse: ca 14 daa
Kostnad inkl mva: ca 10 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsarkitekt Siri Benjaminsen MNLA og Sivilarkitekt Lars Benum MNAL/MNIL
Anleggsgartner: Boasson AS

Første etappe med etablering av terrengform, plenflater og beplantning er fullført. Parken skal ferdigstilles til Norsk Hydros 100-års jubileum i 2005.
Landskapet i Årdal er dramatisk og storslagent. Dimensjoner og skala i fabrikkanleggene er enorme. Som svar på dramatikken i naturlandskapet og dimensjonene i industrilandskapet er parken utformet som et stort parkkrom, definert av en stor terrengformasjon og treplantninger. Element fra naturlandskapet - fjell, flate, skog, dal og vann er stiliserte grunnpilarer i parken.

Foto:Terje Kalve MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape