Du er her: Forsiden Prosjekter Ilabekken

Ilabekken


I 2005-2008 ble Ilabekken like vest for midtbyen i Trondheim gjenåpnet. Asplan Viak Trondheim har vært landskapsarkitekt for områdene nærmest sjøen (ca. 100 m), Multiconsult AS Trondheim for resten av strekningen (ca. 600 m).
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Midt
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Ila, Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt/Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2005-2008
Prosjektperiode: 2005-2008
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult Trondheim v/Mette Wormdal MNLA
Entreprenør: Reinertsen Anlegg AS
Anleggsgartner: Reinertsen Anlegg AS
Kunstner: Solrunn Roness, Stefan Christiansen
Samtidig med bekkeåpninga ble nedre deler av Iladalen parkmessig opparbeidet og gjort tilgjengelig for allmenn bruk. Den gjenåpnede bekken og stien langs denne er et viktig naturelement og turdrag i en bydel i omforming. Området er utformet i samarbeid med engasjert kunstner i prosjektet, Solrunn Roness, ulike biologiske fagmiljøer og prosjekteringsmiljøet rundt Nordre Avlastningsveg og åpning av Ilabekken. I Iladalen er det plassert ut ti steinskulpturer utført av Stefan Christiansen.
Foto:Mette Wormdal, Multiconsult (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape