Du er her: Forsiden Prosjekter Inre stråk - Bo01, Malmø

Inre stråk - Bo01, Malmø


Boligutstillingen Bo01 i Malmö hadde økologi og bærekraftig byutvikling som tema. Det er bygget en ny bydel ved bredden av Öresund, og oppdraget til 13.3 Landskapsarkitekter AS omfattet offentlige utearealer i de "inre stråk" i bydelen samt Scaniaplatsen. 13.3 Landskapsarkitekter vant deler av konkurransen om utforming av boligområdet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Malmö Gatukontor
Byggeår/Ferdigstilt: 1999-2001
Prosjektansvarlig: Eivind Saxhaug MNLA, Thormod Sikkeland MNLA
De bærende hovedelementer i planen er gatenes rennesystem, der overflatevannet er behandlet som en ressurs, og fordrøyningsmagasiner forbundet med en serie aquapunkter, som ligger på sentrale plasser i bydelen.

Scaniaplatsen ligger ut mot Öresund og danner den sentrale øst-vestgående aksen i bydelen. Plassen faller ut mot sjøen og har en øvre del som er forankret i byen, mens en mindre del skvulper i vannkanten nede ved Öresund. På den øvre delen ligger et siksakkformet vannspeil, fylt av saltvann som pumpes opp fra sjøen.
Foto:13.3 Landskapsarkitekter AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape