Du er her: Forsiden Prosjekter Jåttå Øst - «Nabojenta»

Jåttå Øst

- «Nabojenta»

Jåttå ligger sentralt mellom Stavanger og Sandnes med kort avstand til Sola flyplass. Området er definert som hovedutbyggingsområde i Stavanger kommune og skal ha høy boligtetthet. Det gamle kulturlandskapet ligger i skrånende terreng rundt Jåttåhaugen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Jåttå mellom Stavanger og Sandnes, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Jåttå utbyggingsselskap AS og Skanska Bolig AS
Areal/Størrelse: 190 daa, 600-800 boliger
Prosjektansvarlig: Tverrfaglig team fra Asplan Viak AS : Plan + Arkitektur + Landskap. Landskapsarkitekt og prosjektleder: Dipl.-Ing. Kristina Endler. Planlegger/sivilarkitekt: Helge Hillnhutter
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Endler
Arkitekt: Mario Volkmann og Sarah Michels
Annet: Reguleringsplanarbeid påbegynt, ferdig i 2007/2008

Gamle steingjerder med verdifull vegetasjon utgjør karakteristiske trekk i landskapet. Målet er å integrere eksisterende landskapsrom og landskapslinjer og å oppnå et «perfekt naboskap» i forhold til eksisterende bebyggelse. Planområdet er delt inn i flere mindre tun, såkalte «naboskapstun». Hvert tun fremstår som en sosial oversiktlig enhet som tilbyr forskjellige boligtyper.

Foto:Helge Hillnhutter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape