Du er her: Forsiden Prosjekter Jernbanetorget

Jernbanetorget


Prosjektområdet består av Nygata, Biskop Gunnerus gate, Europarådets plass, Fred Olsens gate, nedre del av Jernbanetorget og Strandgata. Målet har vært å få til en effektiv trafikkavvikling med prioritering av kollektivtrafikk, fotgjengere, bedre tilgjengelighet, enklere orientering, kortere gangavstander samt utforming med vekt på byrom og miljø.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2006-2009
Areal/Størrelse: 23 600 m2
Kostnad inkl mva: 300 millioner NOK
Prosjektansvarlig: Norconsult AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fortunen AS v/Terje Kalve (fagansvarlig), Norconsult AS v/Gabriele Kozderka Røkenes og Katrine Myklestad, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Betongmast
Anleggsgartner: SL-steinlegging
Kunstner: Cathrine Maske
Annet: Lysdesign: Are Røysamb
Det ytre området defineres som de tilkommende gater til Jernbanetorget. Her er det lagt lys grå granittheller i fallende lengder avgrenset av rød Oslo kantstein. Møblering og treplantinger følger gateløpene. Kjerneområdet omfatter holdeplassområdet i Fred Olsens gate og Jernbanetorget. For å tydeliggjøre byrommet, er gulvet på Jernbanetorget utformet med et gulfarget granittbelegg lagt i romersk forbandt. Kjørearealene er lagt med betongbelegg slipt og gitt en gulfarge tilsvarende granitten. Østbanehallen har fått ny granitt-trapp utført i Grorudgranitt. Seks belysningsmaster aksentuerer byrommet. Karl Johans gate tydeliggjøres ved å trekke en granittløper inn i torget. Hestekastanje og granittbenker samt kunstnerisk utsmykking i benker og bygulv utgjør samlingsstedet på torget.
Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape