Du er her: Forsiden Prosjekter Kanalpiren, Jåttåvågen

Kanalpiren, Jåttåvågen


Kanalpiren er en videreføring av hovedadkomsten og det sentrale byrommet i Jåttåvågen, en akse på ca 600 meter. Aksen utgjør en viktig forbindelse mellom hav og land.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord, Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Jåttåvågen mellom Stavanger og Sandnes, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Hinna Park AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Areal/Størrelse: ca 20.000 m²
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS

Prosjektet omfatter også byrom som grenser til den sentrale aksen. I 2005 ble første etappe, utearealer til nye Viking Stadion, ferdigstilt. Nå er neste etappe i forprosjektfasen. Kanalpiren omfatter utgraving av en 150 meter lang kanal, hvor sjøen trekkes inn i anlegget og går over i et 100 meter langt vannspeil som i vinterhalvåret vil fungere som kunstisbane. Bryggepromenader, torg og gårdsrom knyttes sammen av kanalen.

Foto:Gullik Gulliksen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape