Du er her: Forsiden Prosjekter Karasjok sentrum

Karasjok sentrum

- Fra stedsanalyse til stedsforming

Sentrumsplanen startet med stedsanalyse og bred deltakelse fra innbyggerne. Konklusjonene i analysen ledet til utarbeiding av detaljplaner for sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste NordØst as
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Karasjok sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Karasjok kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2002-2006 (byggetrinn 1 og 2)
Prosjektansvarlig: Karasjok kommune v/ Hans Gunnar Guttorm
Ansvarlig landskapsarkitekt: Helge Bakke, Tone Telnes og Jan Feste alle MNLA
Anleggsgartner: Odd Erik Oppheim AS
Karasjok sin karakter er «stedet mellom furutrærne». Den samiske kulturen har vært inspirasjonskilde ved utforming av torgplass og vegetasjonsetablering. Gjeninnføring av furutrær som romdannende element er et viktig grep, i tillegg til opparbeiding av torg og generell oppstramming i sentrumsområdet. De nye furutrærne fungerer som vegetasjonsmatter og enkelttrær. Torgplassen er utformet slik at aktiviteten foregår inne mellom trærne. Det er brukt lokal stein i kanter og flater. Belysningen langs kjørevegene har en slank og buet form.
Foto:Feste NordØst AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape