Du er her: Forsiden Prosjekter Kausland kyrkjegard

Kausland kyrkjegard


Kausland kirkegård ligger i Sund kommune i øyriket vest for Bergen. Arbeidet omfattet rehabilitering av eksisterende kirkegård og utvidelse av denne. Eksisterende gravplass led av store setninger og høyt grunnvann fordi den var etablert i et myrområde.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Sund, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Sund kyrkjelege fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2006-2012
Areal/Størrelse: 10 da
Kostnad inkl mva: 20 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Kirkeverge Arne Martin Engelsen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Riss Landskap v/ Anne K. Irgens MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA , byggeleder Fritjof Stangnes MNLA, tegner Kjersti Karlsen
Rådgivere/konsulenter: Arne Haugen VVA AS
Entreprenør: Sartor Maskin AS
Anleggsgartner: Anleggsgartner Wikholm AS
Underleverandører: Toft Mesterrør (VA), Westland Elektro (EL), GH-form (slukrister), Smi Mekanisk (porter), Nola (bossspann), Runge GmbH & Co (benker), Bega (utelys

 Det ble besluttet å bygge ny gravplass i myrområdet på vestsiden av gravplassen for å få bukt med overvannsproblemene og rehabilitere eksisterende gravplass. Før grunnarbeidene begynte, ble gravstøttene på eksisterende gravplass koordinatfestet og kjørt på lager. Terrenget på eksisterende gravplass ble hevet med ca. en meter og 500 gravstøtter ble satt tilbake.
I tillegg er det anlagt ca. 1200 kistegraver i utvidelsen der myrmasser i 7 meters dybde er erstattet med sand og stein. Gravplassen er omrammet av en tosidig natursteinsmur med dekke av sukkulenter. Prosesjonsvegen går i en sløyfe gjennom ny og gammel del og binder disse sammen.

Foto:Pål Hoff (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape