Du er her: Forsiden Prosjekter Killingdal grøntområde

Killingdal grøntområde


I 1891 ble «Killingdal grubeselskap» grunnlagt og anla et eget anlegg for utskipning av malm i vestre del av Ilsvika i Trondheim. I 1953 ble virksomheten utvidet til også å omfatte oppredning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Midt
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: Ca. 33 000 m2 inkl. 900 m. ny gang-/sykkelveg
Prosjektansvarlig: Trondheim kommune ved Tone Furuberg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult ved June Størdal og Siri Alette Aurstad, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult
Entreprenør: Grunnarbeid Entreprenør AS og Søbstad AS

Malmen ble fraktet med jernbane fra gruven i Killingdal i Holtålen ned til Ilsvika i Trondheim. Der ble malmen videre bearbeidet og lagret. Gruvedriften opphørte i 1986. Malm og tungmetallkonsentrater er blitt liggende igjen på området, og har vært en betydelig kilde til forurensning av havnebassenget.

Trondheim kommune har tatt tak i miljø­problematikken og ønsket å rydde opp i området, med miljøsanering og omgjøring av industri­området til offentlig grøntanlegg. Store mengder forurenset masse er transportert vekk til godkjente mottak. Området er i dag et stort grøntanlegg med ny gang- og sykkelvegforbindelse. Gang- og sykkelvegen går i traseen til de gamle jernbanesporene, gjennom hele området. Det gamle oppredningsbygget er revet. Bekken som tidligere lå i rør er igjen kommet frem i dagen. Området har utstrakt bruk av natursteinstrapper og murer, bl.a. med en trapp langs bekken opp til utsiktsplatået.

 

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape