Du er her: Forsiden Prosjekter Kirkenes barne- og ungdomsskole

Kirkenes barne- og ungdomsskole


Konkurranseforslaget er resultat av et tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt og entreprenør, med klimahensyn i fokus. Bygningens forskjellige fløyer skjermer for de ulike fremherskende vindretningene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Kirkenes
Oppdragsgiver/Byggherre: Sør-Varanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 15 500 m2 uteområder/lekeplass, 12 400 m2 bygg
Kostnad inkl mva: 370 mill. kr. (2012)
Prosjektansvarlig: Rose Marie Steinsvik MNAL
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Bergset MNLA og Helder Neves siv.ark.
Rådgivere/konsulenter: Sweco AS (RIB og RIV), Multiconsult (RIG), Polarlandskap AS v/ Klaus Wirtz MNLA
Entreprenør: Consto AS
Arkitekt: BC Arkitektur AS
Samarbeidspartnere: Polarlandskap AS, Cadi AS, BC Arkitektur AS
Priser i konkurranser: 1.premie. Team besto av entreprenør, ark og lark.

Alle trinn får takoverdekte oppholdssoner. Vegetasjonsbeltet i sør bryter sørlige vinder uten å stenge for sol. Lav solvinkel gir størst oppvarmingseffekt på vertikale flater. Solveggen for småskolen/SFO utnyttes som overdekt klatrelandskap, med fallunderlag. Alle leke-områder er universelt tilgjengelige. Det er lagt vekt på tydelige kjøremønster med minimale manøvreringsbehov. Uteområdene er formgitt som et landskap med terrengformer og vegetasjon - dette landskapet er så innredet for aktiviteter med lekeapparater og oppholdssteder.

Foto:Ravn Steinsvik, Helder Neves, Mari Bergset (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape