Du er her: Forsiden Prosjekter Kirkenes skole

Kirkenes skole


Konkurranseforslaget er resultat av et tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt og entreprenør - med klimahensyn i fokus.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Kirkenes, Sør-Varanger kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Consto AS (tot.entr.)/Sør-Varanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011 - 2012
Prosjektperiode: 2009 - 2012
Areal/Størrelse: 15 500 m2 uteområder/lekeplass, 12 000 m2 nytt skolebygg
Prosjektansvarlig: Steinsvik Arkitektkontor AS v/Rose Marie Steinsvik siv. ark
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Bergset MNLA og Helder Neves siv.ark.
Entreprenør: Consto AS
Arkitekt: Barlindhaug Consult AS
Samarbeidspartnere: Polarlandskap AS
Prosjektgruppe: Consto AS, Barlindhaug Consult AS, Sweco AS (RIB og RIV), Multiconsult (RIG)
Priser i konkurranser: 1.premie i konkurranse, konkurranseteamet bestod av entreprenør, ark og lark

Bygningens forskjellige fløyer skjermer for de ulike fremherskende vindretningene. Alle trinn får
takoverdekte oppholdssoner. Vegetasjonsbeltet i sør bryter sørlige vinder uten å stenge for sol. Lav solvinkel gir størst oppvarmingseffekt på vertikale flater. Solveggen for småskolen/SFO utnyttes som overdekt klatrelandskap, med fallunderlag. Alle lekeområder er universelt tilgjengelige. Det ble også lagt vekt på tydelige kjøremønster med minimale manøvreringsbehov. Uteområdene er formgitt som et landskap med terrengformer og vegetasjon - dette landskapet er så innredet for aktiviteter med lekeapparater og oppholdssteder.

Foto:Steinsvik Arkitektkontor AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape