Du er her: Forsiden Prosjekter Klemetsrud gravlund

Klemetsrud gravlund


Den nye urnelunden på Klemetsrud kirkegård ligger vakkert til i et eksponert, skrånende terreng. De nye urnefeltene danner sammen med en søyleskog av bjørk en ny innramming av kirkegården mot øst.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten
Prosjektperiode: 2012-2013
Areal/Størrelse: 7100 m2
Kostnad inkl mva: 6 mill.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Leena Marjamaa, Jon Christian Dannevig MNLA, Svein Erik Bergem MNLA, Karoline S. Ødegård, Christer Ohlsson (landskapsingeniør)
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør

Topografi, bjørketrær, tilliggende skogsvegetasjon, bekkeløp og fjell i dagen er særlige kvaliteter i området som er ivaretatt og forsterket i prosjektet.

En universelt utformet gangvei slynger seg gjennom terrenget og knytter seg på det eksisterende veinettet. Urnefeltene er lagt på begge sider av veien, i åpent terreng med enkel beplantning, fjell i dagen og bjørketrær. I den nye urnelunden er det plass til ca. 615 urnegraver.

Det er etablert en ny trappeforbindelse fra kirkegården til minneplassen som ligger sentralt, med utsikt over den eksisterende kirkegården. Svaberg og fargerik sedum plantet inntil bart fjell, gir karakter til stedet. Navnene til de urnelagte skrives på en lang natursteinsskive i bakkant av plassen. Det er plass til ca. 500 navn på muren.

Bekkeløpet fremheves som viktig element med frodig kantvegetasjon. Bekken ledes videre til et vannspeil som knytter eksisterende kirkegård og ny urnelund sammen.

 

Foto:Bjørbekk & Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape