Du er her: Forsiden Prosjekter Kleppestø ungdomsskole

Kleppestø ungdomsskole - utvidelse og rehabilitering


Kleppestø ungdomsskole er en 7-parallell ungdomsskole med 630 elever. Basearealene er organisert som lukkete arealer, for hver base på inntil 30 elever. Hvert årstrinn er lagt til hver sin etasje. Den nye skolen består av tre bygninger organisert rundt et stort atrium.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Fortunen Arkitektur as
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Askøy, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Askøy kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2009-2014
Areal/Størrelse: 19 700 m2
Kostnad inkl mva: 8,5 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Fortunen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Fortunen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fortunen AS
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (prosjektledelse/byggeledelse), Ole Rakner AS (Siv.ing RIB), Trond Wickman AS (RIE), Miljøconsult AS (RIV)
Entreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS, Brødrene Ulveseth AS (hovedentreprenører)
Arkitekt: Fortunen AS

Utformingen av det nye utearealet tar utgangspunkt i dagens situasjon, og utnytter «terrassene» i skolegården. Hovedgrepet er et bredt trappeanlegg delt i flere nivåer, som gir ulike rom­opplevelser. Ramper inngår som en naturlig del av anlegget, og sikrer alle uteområdene tilgjengelighet.

Deler av trappen er utformet som amfi, og en trekantet plattform kan brukes til scene, opphold og lek. Ny hovedinngang er lagt til nybygget fra skoleplassen. Det er også inngang mot sør som knytter seg på fortau mot bussoppstillingsplass. Her er det en direkte trappeadkomst, samt en terskelfri adkomst til fortauet lenger nede.

Adkomst for biltrafikk beholdes, mens parkering trekkes ut fra skole­gården ved å definere en parkeringsplass til skolen i sør, samt å anlegge en ny parkeringsplass i sørøst.

Foto:Fortunen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape