Du er her: Forsiden Prosjekter Klimanøytral bydel Brøset

Klimanøytral bydel Brøset


Klimanøytral bydel Brøset er et bydelsprosjekt initiert av Trondheim kommune. Prosjektet inngår i det nasjonale programmet Framtidens byer. Prosjektets ambisiøse klimamål er å utvikle en bydel hvor CO2-utslippet reduseres til en tredel av dagens nivå.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektperiode: 2010-2011
Areal/Størrelse: 325 da
Prosjektansvarlig: VERTE landskap - arkitektur AS, Code arkitekter AS, Kan Energi AS og Framtiden i våre hender (prosjektgruppe)

Konkurransen var organisert som et parallelloppdrag, med stor vekt på åpne prosesser og dialog mellom deltakerne. Prosjektgruppens konsept fokuserte på tett, lav boligbebyggelse – med selvbygging som hovedprinsipp. Robuste kontorenheter produserer solenergi som lagres termisk under terreng. Ravinedalen og almenningene byr på mulighet for aktiviteter som svømming, fiske, sauna, grill, trimløype og hobbydyrking, samt områder for tilbaketrekning og kontemplasjon. Sykkelveger er prioritert. Et attraktivt sentrum har skole, kulturskole, barnehage, omsorgssenter og matmarked. Konsentrerte sentrumsfunksjoner gjør at det skal være enkelt å velge en bærekraftig livsstil.

Foto:Code arkitekter AS/VERTE AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape