Du er her: Forsiden Prosjekter Klimanøytral bydel på Brøset

Klimanøytral bydel på Brøset


Asplan Viak AS og Entasis arkitekter har utarbeidet «Samspillet på Brøset». Målet om reduksjon fra dagens elleve til tre tonn CO2-utslipp per person per år er nødvendig for å bidra til at den globale oppvarmingen ikke øker mer enn 2°C innen 2020.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektperiode: 2010-2011
Areal/Størrelse: 350 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS. Medarbeidere i Asplan Viak: Siv.ark. Hilde Bøkestad, Sigrid Vasseljen MNLA, Siv.ing. Per Daniel Pedersen (miljø, klima, energi) og Siv.ing. Birgitte Halvorsen (transportplanlegging)
Arkitekt: Asplan Viak i samarbeid med Entasis, Danmark
Ide og initiativtaker: Et pilotprosjekt i Framtidens byer

Bydelen planlegges for 1600 boliger, samlet om en allmenning. Dette utgjør bydelens energimessige og sosiale motor med kunnskapsbase, helse- og velferdsbase og andre sentrale funksjoner. Bebyggelsen rammes inn av en «Loop», en ferdselsåre som sammen med andre tilbud skal inspirere til økt fysisk aktivitet. Rundt bebyggelsen etableres et grønt belte for aktivitet, biologiske mangfold og
matauk. Det forutsettes ingen bilkjøring internt i boligområder. Dette frigir store areal til annen bruk. Det skal etableres en bildelering, beboerne bor på færre kvadratmeter og vil i større grad bytte varer og tjenester.?

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape