Du er her: Forsiden Prosjekter Klimanøytral utvikling av Furuset

Klimanøytral utvikling av Furuset

- «Fra senter til sentrum»

Oppdraget bygger videre på 1. premie i åpen plan- og designkonkurranse utlyst av Oslo kommune. Målet er en klimanøytral bydel.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten v/Groruddalsenheten
Prosjektperiode: 2010-2012
Areal/Størrelse: 1075 daa
Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kathrine Strøm
Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Kathrine Strøm
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/ Janne Walker Ørka, Kathrine Strøm, Amund Siem Utne, alle MNLA, Liv Siri Syvertsen (by- og regplan) og Kjersti Randen (by- og regplan)
Samarbeidspartnere: a-lab og Architectopia
Priser i konkurranser: 1. plass

Grepet er å knytte Østmarka sammen med Lillomarka via Furuset sentrum og lage en ny kollektivtilknyttet innfallsport til marka. Etablering av «Bygaten» i tilknytning til torget vil tilføre et mangfold av funksjoner og urbane kvaliteter. Planforslaget innbærer en  bymessig integrering mellom Bait-un-Nasr-moskeen, Furuset hockey, Østmarka, kollektivknutepunktet og kjøpesenteret. Brukermedvirkning og samarbeid med bydelen har  vært viktig. Bærekraftig byutvikling har stått sentralt i den tverrfaglige planprosessen.

Foto:COWI AS. Konsept. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape