Du er her: Forsiden Prosjekter Klimapark 2469

Klimapark 2469

- Universell utforming i høyfjellet

Klimaet er i endring. Juvfonna smelter og trekker seg tilbake. Unike arkeologiske funn dukker opp. En tunnel i isen fører publikum 90 meter inn i kjernen av isfonna. Her formidles fortellinger om arkeologi, klima og norrøne sagn.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Juvflye, Lom
Oppdragsgiver/Byggherre: Klimapark 2469 AS v/ Mai Bakken
Byggeår/Ferdigstilt: 2013, etappe 1
Prosjektperiode: 2012-2013
Areal/Størrelse: ca. 1000 meter
Prosjektansvarlig: Sander Sælthun, Plan og miljø, Lom kommune
Ansvarlig landskapsarkitekt: Inge Dahlman MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inge Dahlman MNLA, Andreas Nypan og Line Ramstad
Rådgivere/konsulenter: RIB: Dr. Kristoffer Apeland v/ Snorre Larsen, Agatha Al-Saadi

En sentral del av klimaparken er den universelt utformete gangbanen som leder publikum over ufremkommelig blokkmark. Temaer i parken, som polygonmark, permafrost, villrein, botanikk, klima og arkeologi, formidles fra de gule reposene i gangbanen. Prosjekteringen baserer seg på en nøyaktig flyscanning av terrenget. Fargen på de gule reposene er hentet fra de varme fargene i landskapet, spesielt lav på steinene. Gangbanen er bygget av glassfiberrister og malmfuru.
For ikke å blåse bort er gangbanen forankret til store blokkstein som er fryst fast i permafrosten.

Foto:LANDSKAPSFABRIKKEN AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape