Du er her: Forsiden Prosjekter Klingenberggata vest

Klingenberggata vest


Prosjektet inngår i et større kvartalsopprustningsprosjekt for Olav Vs gate, Haakon VIIs gate og Klingenberggata. Klingenberggata vest er det første av tre byggetrinn.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2011-2012
Prosjektperiode: 2011-2012
Areal/Størrelse: 1052 m2
Prosjektansvarlig: COWI AS v/Marius Sekse MNLA og Anders Breistøl
Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Marius Sekse
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Marius Sekse
Rådgivere/konsulenter: COWI AS v/Thor Egil Lauvvang (RIVA), Dorthe Berg Abrahamsen (RIB), Asle Syvertsen (RIV), Øyvind Sverre Pettersen (RIE), Bernt Baanrud og Tore Krok Nielsen (belysning), Ann Helen Gåsøy (Veg)
Entreprenør: Østlandske vei og betong AS
Finansieringskilde/sponsor: Offentlige midler

Oppgraderingen vil bedre forholdene for de myke trafikantene og gjøres i tråd med «Estetisk plan 2005» for Oslo kommune. I Klingenberggata innebærer dette en oppgradering av fortausarealer med universelt utformet granittdekke, sykkelparkering samt ny møblering og belysning. Kjørearealene får asfalt og det etableres ny langsgående parkeringslomme i gata.

Foto:Tore Krok Nielsen. Klingenberggata vest (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape