Du er her: Forsiden Prosjekter Klosterøya

Klosterøya


Klosterøya ligger fint plassert inn mot Skien sentrum, omgitt av vann. Øyas historie spenner fra klostervesen til industri. I 2007 la Norske Skog ned sin virksomhet her. Klosterøya skal nå utvikles som åpen og levende bydel.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Grenland AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Uniontomta, Skien
Oppdragsgiver/Byggherre: Norske Skog/Klosterøya AS
Prosjektperiode: Februar - juni 2007
Areal/Størrelse: 40 000 m²
Prosjektansvarlig: Klosterøya AS v/Olav Risholt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tone Telnes og Pål Mæhlum, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: AL Høyer Skien AS, Hydro PT
Anleggsgartner: Nordengen AS
Kunstner: Morten Kildevæld Larsen
Samarbeidspartnere: Gunn Marit Christensson, kulturprodusent
Prosjektet «Ventende landskap» starta i februar 2007. Målet er å se hvordan Klosterøya med enkle midler kan bli et spennende sted også i en venteperiode, mens det arbeides med endelige utviklingsplaner. Det fokuseres på mulighetene i eksisterende kvaliteter som landskap, bygninger, mellomrom, konstruksjoner og industrielementer. Skatepark, konserthage, amfier, trær og møblering av gjenbrukselementer er viktige deler av det ventende landskapet.
Foto:Dag Jenssen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape