Du er her: Forsiden Prosjekter Knarvik kyrkjegard

Knarvik kyrkjegard


Gravplassen rommer ca. 2000 graver. Prosesjonsvegen er lagt som en midtakse gjennom gravplassen. Langs denne ligger fire plassrom, med benker, vannpost og bosspann. En støpul er plassert midt i, på en liten kolle i skogkanten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Lindås kommune i Nordhordland
Oppdragsgiver/Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Areal/Størrelse: 13 daa
Kostnad inkl mva: ca. 14 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Riss Landskap as v/Anne K. Irgens MNLA. Byggeleder: Riss Landskap as v/Fritjof Stangnes MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult
Entreprenør: Vassbakk & Stol/Svein Boasson AS

Gravplassen er innrammet av skivemurer i naturstein på kortsidene, på langsidene danner den skogkledde dalsiden avgrensing. Natursteinselementer danner vegg rundt plassene langs midtaksen. Støpulen er også av stein, mellom steinene er det montert en kirkeklokke. Vegetasjonsbruken på gravplassen er enkel med
rhododendron og japansk kirsebær. Skogsterreng med furu, bjørk og lyng skaper en rolig og kontemplativ ramme omkring gravplassen.

Foto:Johnny Nordskag (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape