Du er her: Forsiden Prosjekter Kulturallmenningen Sjøfront

Kulturallmenningen Sjøfront


Prosjektet er en forlenging av det sentrale byrommet Kulturallmenningen i Ulsteinvik, fram til sjøkanten av tettstedet. Parken er en del av den nye, urbaniserte sjøfronten og inngår i den sammenhengende promenaden langs sjøsiden av sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo, Gullik Gulliksen Vest AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Ulstein, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Ulstein Hotel AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: 2200 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 5 mill. kr
Prosjektansvarlig: Hildegunn Eliassen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: HildegunnEliassen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hildegunn Eliassen, Siri Anette Myklebust og Gullik Gulliksen, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Conplan AS
Anleggsgartner: Tilseth AS
Kunstner: Kristian Blystad
Finansieringskilde/sponsor: Tredelingsmidlar frå private næringsdrivande, Ulstein kommune og Møre og Romsdal fylke
Annet: Foto: Per Eide studio (kveldsbilde), Siri A. Myklebust  

Prosjektet binder sammen funksjonene til hotellet, kulturhuset, sjøpromenaden, miljøgata, et nytt boligprosjekt og sentrum. Parken har blitt et lett tilgjengelig uterom med god kontakt med sjøen, og er blant annet mye brukt i lunsjtiden når været er fint. Byrommet er tilrettelagt med ganglinjer og adkomster for opphold, rekreasjon, lek og kunst. Parken inneholder inngangsparti til kulturhuset, gangveger, plassdekker, sykkelparkering, ny bryggefront, møblering med mer.

Kulturallmenningen Sjøfront har variert materialbruk med overflater av tre, asfalt med innfelt betong, støpt grusdekke, plassbygde møbler av tre og slipt betong, gummikuler, glassfiberstein med mer. Det er lagt vekt på å bruke mangfoldig og frodig beplantning i parkdelen av anlegget – med gressflater, romdannende hekker og buskfelt, stauder, prydgress og ulike tregrupper. Parken har stemningsskapende belysning innfelt i benker, og lyssetting av trær og kunstnerisk utsmykking. Sentralt i parken ligger et vannspeil av granitt, med overløp over sidekantene, og skulpturen «Skipsbyggjarane» av granitt og cortenstål, utforma av Kristian Blystad.

 

 

 

Foto: Siri Anette Myklebust (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape