Du er her: Forsiden Prosjekter Kviteseid i framtida

Kviteseid i framtida


Kviteseid i framtida er vald ut som eit av prosjekta i Framtidas bygder. Framtidas bygder arbeider med kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om korleis mindre stader kan utviklast på ein berekraftig og klimavenleg måte, samstundes som det vert meir attraktivt å bu der.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Kviteseid, Telemark
Oppdragsgiver/Byggherre: Kviteseid kommune v/næringsjef Elisabeth Lid
Byggeår/Ferdigstilt: Workshop juni 2014
Prosjektperiode: Stadutviklingsprosjekt i Framtidas bygder; 2014-2016
Areal/Størrelse: Kviteseidbyen - Kviteseid sentrum
Prosjektansvarlig: Gunn Marit Christenson
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tone Telnes MNLA
Kunstner: RAKE v/Trygve Ohren og Charlotte Rostad
Arkitekt: David Fjågesund, Tim Larsen Kvingedal, Andreas Førsund, Aleksander Oldrup Jensen
Samarbeidspartnere: Kviteseid kommune, Telemark fylkeskommune, Feste Landskap, Framtidas bygder v/ Norske arkitekters landsforening NAL, Zero, og TreFokus

I perioden 18.-27. juni 2014 vart det gjennomført ein workshop med unge arkitektar og kunstnarar, for å synleggjera oppstarten av prosjektet og for å få folk i Kviteseid i tale.

Ein installasjon i Bryggeparken prøva ut i 1:1 korleis ein scenefunksjon kan innpassast (bilde 1).

Ein serie på 10 kunstinstallasjonar med utgangspunkt i observasjonar, samtaler og forteljingar frå Kviteseid vart laga i gata (bilde 2).

Ei utstilling i Pakkhuset med idear og forslag til korleis Kviteseidbyen kan utviklast i tida som kjem, inviterte bygdefolk og besøkande til å ta del i debatten #KvaNo.

Tiltaka som vart gjort og innspela som kom, skal prøvast ut og samanfattast i den vidare plan­prosessen.

 

Foto:Dag Jenssen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape