Du er her: Forsiden Prosjekter Lambertseter natur- og aktivitetspark

Lambertseter natur- og aktivitetspark


Natur- og aktivitetsparken ligger sentralt til på Lambertseter i Oslo. Naturområdet fungerer som en viktig gjennomfartsåre for gående mellom Lambert­seter senter, fritidsklubben og idrettsanleggene i øst.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, bydel Nordstrand v/ Jan Nordahl
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2015-2016
Areal/Størrelse: 3600 m2
Kostnad inkl mva: 2 mill. kr
Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS avd. Landskap
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik, landskapsarkitekt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sofie Persvik og Christopher Diaz Linnerud, landskapsarkitekter
Rådgivere/konsulenter: Halvor Næss Belysningsdesigner AS
Anleggsgartner: Calluna Grøntanlegg AS
Kunstner: Jørleif Uthaug
Samarbeidspartnere: Oslo kommune, Kulturetaten v/ Lilly Vikki
Prosjektgruppe: Representanter fra Bydels­utvalgskomiteen (BUK) og Ungdomsrådet (UR) i bydel Nordstrand
Annet: Foto: Tomasz Majewski

Parken var tidligere gjengrodd og ble i liten grad benyttet til opphold. Under opparbeidelsen har bevaring og nyplanting av eik og furu vært viktig, samt minst mulig terrengbearbeidelse.

Oppgraderingen til natur- og aktivitetspark gir bydelen et tiltrengt grøntanlegg i hjertet av Lambertseter. Under vegetasjonen skjulte parken glattskurte svaberg som ble utgangspunkt for parkens utforming og konsept. Ved å fjerne bunnvegetasjonen langs et belte gjennom parken synliggjøres svaberget – og fungerer dermed både som ferdselsåre og som et skulpturelt «vagleberg». Forbindelsen videre anlegges som stedstilpasset sti med varierende underlag av naturstein og trapper. Mellom svabergene er det tilrettelagt en bålplass
på plasstøpt betong.

Naturformene skaper naturlige sitteplasser, og er supplert med stedstilpassede benker av eik. I andre nedsenkede områder anlegges treningsarealer med underlag av treflis fra egen skog. Noen fordyp­ninger er tilplantet med bærbusker og regnbeds­vegetasjon. På møteplassen mot Lambertseterveien er utformingen gjort mer formell med skulpturen Hellebard av Jørleif Uthaug som et viktig og sentralt element på plassen.

 

 

 

Foto: Foto: Tomasz Majewski. Møteplass med bålplass. Parkskogen og en furukolle rammer inn svabergene.   (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape