Du er her: Forsiden Prosjekter Landskaps- og kulturanalyse Ekeberg

Landskaps- og kulturanalyse Ekeberg


Analysen er utarbeidet som grunnlag for en reguleringsplan som skal omfatte Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder og skulpturparken i Ekebergskrenten. Hensikten var å få tilstrekkelig faglig grunnlag for å sikre områdets enestående landskaps -, natur- og kulturverdier.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Ekeberg, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Plan og bygningsetaten (PBE). Avdeling for byutvikling
Prosjektperiode: September 2008 - januar 2009
Prosjektansvarlig: PBE på oppdrag fra Byrådsavdelingen for byutvikling, Oslo kommune
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Rannveig Søndergaard Holm MNLA
Rådgivere/konsulenter: Byantikvaren i Oslo

Landskapets sårbarhet, nær- og fjernvirkning har vært viktige elementer i analysen. Det er framskaffet kunnskap om viktige kulturhistoriske verdier som grunnlag for bevaring. Kulturmiljøet er viktig for å gjøre området enda mer attraktivt. Med bakgrunn i verdi- og sårbarhetsanalysene for landskap og kulturmiljø er det for hvert delområde utarbeidet faglige kriterier/premisser for videre planarbeid. Analysen skal legge grunnlag for et mangfoldig område for friluftsliv og idrett som kan utvikles på landskapets og kulturmiljøets premisser, samt at en skulpturpark i området kan bidra til å fremheve områdets særpreg.

Foto:Asplan Viak (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape