Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsanalyse Granavo

Landskapsanalyse Granavollen - St.Petri


Landskapet på Gran ble foreslått som nasjonalt verneverdig i 1994. Søsterkirkene og St.Petri fra middelalderen fremstår som landemerker, og Den bergenske hovedveg forbinder kirkestedene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Gran på Hadeland, Oppland
Oppdragsgiver/Byggherre: Gran kommune, Landbrukskontoret
Prosjektperiode: 2006-2007
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsfabrikken v/ Ellen Husaas MNLA
Annet: Stedsanalyse: Civitas as, Geo og Landskapsfabrikken

Målet er å utvikle kulturlandskapet som et nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og samtidig være en ressurs for trivsel, kulturliv og verdiskaping. I landskapsanalysen er det lagt vekt på å analysere landskapsrom, landskapsbilde, stedets karakter og sårbarhet for inngrep. Landskapsanalysen har kartlagt og sammenstilt ressurser og kvaliteter på en måte som får fram de essensielle sidene ved stedet og stedsidentiteten.

Foto:Ellen Husaas (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape