Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsanalyse Skarholmen

Landskapsanalyse Skarholmen


Landskapsanalysen skal fungere som grunnlag når Askøy kommune skal utarbeide kommunedelplan. Området ligger sør på Askøy, ved Askøybroen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Skarholmen i Askøy kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Askøy kommune
Prosjektperiode: 2009
Areal/Størrelse: 600 mål
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Silje Hermansen

Planleggers oppdrag har vært å analysere landskapet med særlig vekt på viktige grøntdrag og avgrensing av nye og eksisterende byggeområder. Aktuelle utbyggingsformål er næring, kontor og boliger. Viktige tema i analysen har vært verdsetting av strandsonen og kartlegging av grøntdragene. I tillegg har en sett på eksponering og fjernvirkning av inngrep i terreng og landskap, for å vise kystlandskapets sårbarhet.

Foto:Sweco Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape