Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsplan Jåttåvågen II

Landskapsplan Jåttåvågen II


Jåttåvågen er et av de store sjønære byut-viklingsområdene i Stavangerregionen. Her foregår transformasjon fra industri til flerfunksjonell by. Oppdraget bestod i å lage landskapsplan og formingsveileder.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Sandnes
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2012-2013
Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Tanding Sørensen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elise Bast Sørum MNLA
Samarbeidspartnere: ATSITE, Anne Truelsen Schultz MNLA

Landskapsplanen og formingsveilederen tar utgangspunkt i grønne tilstøtende områder: marka, villahagene og strand-sonen, og trekker dette inn i området for å knytte fjorden til marka, og eneboliger til bystrukturen. Vi foreslo naturhermende skog i den store grøntstrukturen, med stedegne planter og dermed biotoper. Strandsonen er tenkt til å tilby både bade-områder med sandstrand i tilknytning til det nye folkebadet, og våtmarksområder med mudderbunn for fugler og naurbaturelskere.

Foto:COWI AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape