Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsplan Korterødkilen

Landskapsplan Korterødkilen


Eiendommen Korterød er en mindre jordbrukseiendom som gjennom de siste 20 årene har hatt virksomhet knyttet til båthavn. Eier ønsker å utvikle eiendommen slik at en i større grad satser på reiseliv og turisme.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Halden
Oppdragsgiver/Byggherre: Lars A. Flingtorp
Prosjektperiode: 2011-2013
Prosjektansvarlig: Lars A. Flingtorp
Ansvarlig landskapsarkitekt: Trygve Sundt MNLA

For å etablere et formelt grunnlag er det satt i gang et arbeid med utvikling av en reguleringsplan for eiendommen. Planarbeidet innebærer en avveining mellom sikring av eiers ønske om utvikling av et næringsgrunnlag knyttet til utleie av fritidsboliger, båthavn og andre fritidsrelaterte aktiviteter, og allmennhetens interesser knyttet til ferdsel og opphold i strandsonen og vannrelaterte aktiviteter.
Eiendommen er en del av et helhetlig og intakt kulturlandskap i Sponvika – Svalerød-området, med nyere tids kulturminner. Anlegg og bebyggelse må innpasses i dette landskapet, og planen må gi grunneier mulighet til forutsigbare økonomiske rammer for å ta vare på kulturlandskapet.

Foto:Trygve Sundt (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape