Du er her: Forsiden Prosjekter Landskapsplan Stavanger sør

Landskapsplan Stavanger sør


Planområdet skal utvikles til en ny type næringspark, med økt utnyttelse og aktivitet på dag- og kveldstid. Landskapsplanen skal legge til rette for overordnet grønnstruktur, og gi ramme for gode oppholdsrom rundt bygningsmassen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Sandnes
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Stavanger. Planområdet ligger sentralt plassert mellom Fv 44 og jernbanen, ca 3 km sør for Stavanger sentrum og ca 1 km sør for Hillevåg bydelssenter.
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger sør
Prosjektperiode: 2010-2012
Areal/Størrelse: 56,5 daa, planområdet er 15 000 m2
Prosjektansvarlig: Espen Eek
Ansvarlig landskapsarkitekt: Siggeir Torpe MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth MNLA
Entreprenør: Block Berge Bygg
Arkitekt: LINK Arkitektur

Planen viser møblering langs veier, sentralaksen, på torget og i parkene. Belysningsplanen skal ta hensyn til miljø, estetikk og sikkerhet. Veier, torg og parker skal være belyst, noen steder vil lysarmatur bli innfelt i steinoverflater. Lyst natursteinsdekke, dimensjonert for biltrafikk, brukes på møteplasser, og lys betong i overganger mellom trapper og ramper. Identitetsskapende skulpturer og andre kunstelementer skal gjenspeile den tidligere industrien i Hillevåg, med innslag av lysdesign. Det legges til grunn universell utforming og høy kvalitet  i materialer og teknisk utførelse.

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape